IUS SOFTWARE
 

IUS SOFTWARE


IUS SOFTWARE

 

Trgovačko društvo IUS SOFTWARE d.o.o. Zagreb, od 2009. godine u Republici Hrvatskoj nudi uslugu IUS-INFO, koja korisnicima omogućava internetski pristup do:

  • pročišćenih tekstova svih važećih zakona u Republici Hrvatskoj,
  • pročišćenih tekstova podzakonskih propisa,
  • presuda većine hrvatskih sudova,
  • poveznica između propisa, sudskih odluka i stručnih članaka,
  • cjelovitog registra pravnih propisa,
  • najava stručnih seminara i savjetovanja,
  • aktualnih vijesti iz područja prava i gospodarstva,
  • ostalih informacija koje upotrebljavaju pravnici u svojem svakodnevnom radu

 

Djelatnici društva, hrvatski pravnici i informatičari, uspostavili su uslugu IUS-INFO na temelju tehnološki provjerenog sustava, koji se u posljednjem desetljeću odlično uvriježio na slovenskom tržištu.

 

JAVNA NABAVA

 

IUS SOFTWARE d.o.o. ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave na temelju rješenja o ovlaštenju koje je 16. travnja 2014. godine izdalo Ministarstvo gospodarstva, Klasa: UP/I-406-01/14-01/07; Urbroj: 526-06-02-01/7-14-2., na rok od tri godine.

IUS SOFTWARE d.o.o. vodi se u Registru nositelja programa izobrazbe pod Evidencijskim brojem 36.

Nastavni program izobrazbe provode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).

 

PORTAL IUS-INFO

 

PORTAL IUS-INFO namijenjen je pravnicima, sucima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, ekonomistima, revizorima, konzultantima, stručnjacima iz područja menadžmenta, prirodnih i društvenih znanosti te svima koji u poslovanju trebaju pouzdane i ažurne pravne informacije.

 

 

PORTAL IUS-INFO, s pregledno razvrstanim sveobuhvatnim pravnim sadržajem, korisnicima omogućava lako i brzo pretraživanje baze podataka te dobivanje informacija koje se temelje na važećim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj. Njegovim korištenjem povećat ćete učinkovitost u svojem svakodnevnom radu te znatno uštedjeti dragocjeno vrijeme i novac.